fbpx

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Magsted

Indledning og defination
Disse handelsbetingelser regulerer køb og salg af abonnement på Magsteds cloud-tjenester.
Betingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har accepteret Betingelserne.

Magsteds cloud-tjenester er en tjeneste til behandling og opbevaring af packshot og produktfoto, samt-
tilhørende billedbehandlingsværktøjer, mellem
Magsted
CVR-nr. 33998783, beliggende på
Roarsvej 10, 2000 Frederiksberg,
telefon: +45 60 79 80 00,
og kunden / abonnenten.

1. Aftalens omfang
1.1 Disse handelsbetingelser gælder for alle abonnementer, der købes af køberen hos sælgeren,
medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Bestilling
2.1 Køberen afgiver en bindende ordre ved at acceptere et tilbud fra sælgeren.
2.2 Sælgeren forbeholder sig retten til at annullere eller afvise en ordre i tilfælde af manglende betaling,
ufuldstændige oplysninger eller andre relevante omstændigheder.

3. Priser og betaling
3.1 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive moms, medmindre andet er angivet.
3.2 Betaling for abonnementet skal ske løbende pr. måned og er forudbetalt.
3.3 Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre priserne uden varsel, dog med undtagelse af allerede afgivne ordrer.

4. Levering
4.1 Levering af cloud-tjenesten og adgang til billedbehandlingsværktøjer vil ske straks efter købers accept af ordren.
4.2 Risikoen for tjenesten og værktøjerne overgår til køberen ved levering.

5. Reklamation og garanti
5.1 Køberen skal straks efter modtagelsen af tjenesten og værktøjerne undersøge disse for eventuelle
mangler og reklamere skriftligt over for sælgeren inden for rimelig tid.

5.2 Sælgeren yder garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning.
5.3 Sælgeren hæfter ikke for tab af data, herunder mistede eller ødelagte billeder eller filer.

6. Fortrydelsesret
6.1 Køberen har 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af abonnementet.
6.2 Fortrydelsesretten kan kun udøves, hvis abonnementet returneres i samme stand som ved modtagelsen.
6.3 Køberen skal selv afholde omkostningerne ved returnering af abonnementet.

7. Frist for datalagring
7.1 Køberen er ansvarlig for at hente sine data inden for en periode på 30 dage efter udløbet af abonnementet.
Efter denne periode forbeholder sælgeren sig retten til at slette kundens data uden yderligere varsel.

8. Ansvarsbegrænsning
8.1 Sælgerens ansvar er begrænset til direkte tab og kan aldrig overstige det beløb, der er betalt af køberen for det pågældende abonnement.

9. Tvister
9.1 Enhver tvist mellem parterne vedrørende fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale skal forsøges løst i mindelighed.
9.2 Hvis en tvist ikke kan løses i mindelighed, skal den afgøres ved de almindelige domstole i Danmark.

10. Ændringer til handelsbetingelserne
10.1 Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser med virkning for fremtidige køb.

Ved at afgive en ordre accepterer køberen de ovenstående handelsbetingelser.