fbpx

Servicevilkår

30 dages gratis cloud hosting ved opstart af billedebehandling.

Vi tilbyder 30 dages gratis cloud hosting til vores kunder. Efter denne periode vil der være et gebyr for fortsat hosting, medmindre andet er aftalt.

Ændringer i tjenester eller vilkår Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i vores tjenester, virksomhedens politik og disse vilkår og betingelser. Ved væsentlige ændringer vil du blive underrettet i forvejen. Meddelelser i henhold til disse vilkår og betingelser vil blive offentliggjort på vores hjemmeside eller sendt til din angivne e-mail-adresse.

Ansvarsbegrænsning Medmindre det kræves ved lov, er Magsted HQ eller vores underleverandører ikke ansvarlige for tab af data, indirekte, følgeskader eller hændelige tab, inklusive mistet fortjeneste, indtægt, goodwill eller forventede besparelser.

Force majeure Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller fejl i opfyldelse af forpligtelserne under disse vilkår, hvis forsinkelsen eller opfyldelsen skyldes begivenheder uden for vores kontrol. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Lovvalg og tvisteløsning Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser, skal henvises til og afgøres af en dansk domstol.

Ved at tilmelde dig hos HQ Magsted for nogen af de nedenstående tjenester, accepterer du, at du (eller en organisation, du handler på vegne af) indgår en bindende kontrakt med os, og at du accepterer disse vilkår og betingelser, herunder acceptabel brugs politik. Disse vilkår og betingelser kan ændres af os fra tid til anden, og det er dit ansvar at sikre, at du er opmærksom på ændringerne. Eventuelle væsentlige ændringer vil blive kommunikeret direkte til dig. Magsted HQ tilbyder en række tjenester fra vores Cloud Service i København.

Dedikerede Cloud Hosting: Brugersystemer, der er bygget til vores høje specifikationer eller til en klients skræddersyede krav. Levering af plads, strøm, køling og fysisk sikkerhed til server.

Backup & Lagring: Levering af hardware og forbindelse til at muliggøre fjernlagring og hentning af klientdata.

Service Aftale beskrevet i dette dokument vil gælde for alle kunder, hvor de ovennævnte tjenester leveres af Magsted HQ.

Cloud Hosting

Betaling:

Faktureres forudbetalt hver måned efter tilmelding.
Du er ansvarlig for eventuelle skatter, moms  pålægges ydelserne.

Opsigelse:

Du kan opsige dit abonnement når som helst ved at sende os en e-mail på info@magsted.com . Opsigelsen træder i kraft ved næste faktureringscyklus.

Magsted HQ orbeholder sig ret til at opsige kunde med passende varsel, hvis der opstår overtrædelser af betingelserne.

Databeskyttelse:

Magsted HQ vil behandle dine data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og vores privatlivspolitik

Håndterede Cloud Servere

Support til problemer relateret til tredjeparter og styresystems problemer dækker ikke ikke service da det ikke er relateret til serverens funktion.

Netværksgaranti
Datacentreplus giver en 99,99 %* tilslutningsgaranti for alle Datacenterkunder.

*Netværksutilgængelighed vil ikke omfatte service tab, der skyldes:

a) Planlagt netværksvedligeholdelse.
b) Klients handlinger eller undladelser.
c) Brug af softwareapplikationer af klienten.
d) Klientudstyrsfejl eller forkert opsætning lokalt.
e) Brug af tjenesten, der er i strid med vores vilkår og betingelser.

Sådan kontakter du os

Magsted HQ
CVR: 33998783
info@magsted.com.

Teknisk Support

Ring: +45 60 79 00 00
Mandag til fredag
9:00 – 17:00

Betingelser for billedehåndtering

Billeder og redigeringer Du er ansvarlig for de billeder, du sender til os, og garanterer, at du har juridisk bemyndigelse til at bruge dem. Ejerskabet af de indsendte og redigerede billeder forbliver altid hos dig. Vi vil gennemgå indsendte billeder for upassende materiale og forbeholder os retten til at afvise ethvert billede af enhver årsag. De redigerede billeder anses for accepteret ved download, medmindre du inden for syv (7) dage kontakter os med oplysninger om eventuelle fejl i forbindelse med dine instruktioner. Vi vil rette fejlene og prioritere at returnere billederne til dig.

Levering og download Vi vil prioritere ordrer baseret på ønsket leveringstid og bestræbe os på at levere inden for den anmodede tidsramme, dog uden garanti. Du vil få besked via e-mail, når din ordre er klar til download via vores hjemmeside. Billederne vil blive slettet fra vores system fjorten (30) dage efter din download og accept af leveringen.

Annullering af ordre En standard ordre med 42 timers levering kan annulleres inden for 1 time efter bestilling. En ekspres ordre med enten 10 eller 4 timers levering kan annulleres inden for 30 minutter fra bestillingstidspunktet.

Betaling Betalingsvilkår for kreditkort reguleres af kortudstederen. Ved køb på faktura forbeholder vi os retten til at anmode om en kreditrapport. Indsamling og behandling af dine personlige data og kreditoplysninger er nødvendig for at kunne behandle din kreditanmodning. Betaling skal ske til Magsted som angivet på fakturaen eller efter aftale og være tilgængelig senest på forfaldsdatoen. Ved forsinket betaling sendes en påmindelse til dig, og der pålægges en lovbestemt inkassoomkostning ved yderligere forsinkelse. Forudbetalte kreditter kan købes med betalingskort, hvor købet reguleres af kortudstederen. Kreditternes gyldighed afhænger af, om du har en aktiv konto.